Semakan STR 2024: Cara, Jumlah, dan Tarikh Pembayaran Sumbangan Tunai Rahmah

Semakan STR

Sumbangan Tunai Rahmah (STR) adalah salah satu daripada bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia kepada golongan B40 yang layak di bawah kesan pandemik Covid-19. STR bertujuan untuk meringankan beban kos sara hidup dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. STR merupakan salah satu daripada inisiatif yang termasuk dalam Belanjawan 2024 yang diluluskan oleh Parlimen pada November 2023.

Dalam artikel ini, saya akan menerangkan tentang cara membuat semakan str, jumlah sumbangan yang diterima, tarikh pembayaran sumbangan, kaedah pembayaran sumbangan, dan langkah-langkah yang perlu diambil jika anda tidak menerima sumbangan atau tidak berpuas hati dengan keputusan permohonan anda. Artikel ini juga akan memberikan beberapa tips dan nasihat untuk memastikan anda mendapat manfaat maksimum daripada sumbangan ini.

Apa itu STR?

STR adalah singkatan daripada Sumbangan Tunai Rahmah, iaitu bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia kepada golongan B40 yang layak. Golongan B40 merujuk kepada isi rumah yang berpendapatan bulanan kurang daripada RM4,000. Golongan B40 dibahagikan kepada empat kategori, iaitu isi rumah miskin tegar, isi rumah miskin, isi rumah berpendapatan rendah, dan bujang berpendapatan rendah.

STR bertujuan untuk meringankan beban kos sara hidup dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di bawah kesan pandemik Covid-19. Pandemik Covid-19 telah memberi impak negatif kepada ekonomi negara dan pendapatan rakyat, terutamanya golongan B40 yang lebih terdedah kepada risiko kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah mengambil langkah proaktif untuk memberikan bantuan kewangan kepada golongan B40 melalui pelbagai inisiatif seperti Bantuan Sara Hidup (BSH), Bantuan Prihatin Rakyat (BPR), Bantuan Tunai Covid-19 (BTC), Bantuan Asas Rahmah (BAR), dan Skim Khairat Kematian (SKK).

STR merupakan salah satu daripada inisiatif yang termasuk dalam Belanjawan 2024 yang diluluskan oleh Parlimen pada November 2023. Belanjawan 2023 adalah belanjawan pertama yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas mengambil alih tampuk pemerintahan pada Februari 2020. Belanjawan 2024 menekankan kepada tiga tema utama, iaitu memulihkan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan rakyat, dan membina ketahanan negara. Belanjawan 2024 juga mencatatkan peruntukan tertinggi dalam sejarah negara, iaitu sebanyak RM322.5 bilion.

Siapa yang layak menerima STR?

STR hanya diberikan kepada golongan B40 yang telah didaftarkan dalam Pangkalan Data Rakyat (PDR) dan memenuhi syarat-syarat tertentu. PDR adalah pangkalan data rasmi yang mengandungi maklumat peribadi dan pendapatan rakyat Malaysia yang dikumpulkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM). PDR digunakan oleh kerajaan Malaysia untuk menentukan kelayakan rakyat untuk menerima pelbagai bantuan kewangan dan perkhidmatan awam.

Syarat-syarat kelayakan untuk menerima STR adalah seperti berikut:

 • Status perkahwinan: Anda perlu berstatus bujang atau berkahwin. Jika anda berkahwin, anda perlu menyertakan maklumat pasangan anda dalam permohonan anda.
 • Pendapatan isi rumah: Anda perlu mempunyai pendapatan isi rumah kurang daripada RM4,000 sebulan. Pendapatan isi rumah merangkumi pendapatan anda, pasangan anda, dan anak-anak anda yang berumur 21 tahun ke bawah atau yang masih belajar di peringkat diploma atau lebih rendah.
 • Status pekerjaan: Anda perlu bekerja sebagai pekerja bergaji, pekerja sendiri, atau penganggur. Jika anda bekerja sebagai pekerja bergaji, anda perlu mempunyai pendapatan bulanan kurang daripada RM2,500. Jika anda bekerja sebagai pekerja sendiri, anda perlu mempunyai pendapatan tahunan kurang daripada RM30,000. Jika anda penganggur, anda perlu mendaftar dengan Agensi Pekerjaan Negara (APN) atau mana-mana agensi pekerjaan yang diiktiraf oleh kerajaan.
 • Status kewarganegaraan: Anda perlu mempunyai status kewarganegaraan Malaysia. Jika anda bukan warganegara Malaysia, anda perlu mempunyai status penduduk tetap atau izin tinggal sah di Malaysia.

Anda boleh menyemak kelayakan anda untuk menerima STR melalui dua cara, iaitu melalui laman web rasmi [bantuantunai.hasil.gov.my] atau aplikasi MySTR yang boleh dimuat turun di Google Play Store atau App Store. Anda hanya perlu memasukkan nombor kad pengenalan (MyKad) anda dan mengikuti arahan yang diberikan. Anda juga boleh menghubungi talian bantuan LHDNM di 1-800-88-2716 atau emel ke [email protected] jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau masalah berkaitan dengan kelayakan anda.

Bagaimana cara membuat semakan STR?

Anda boleh membuat semakan STR melalui dua cara, iaitu melalui laman web rasmi [bantuantunai.hasil.gov.my] atau aplikasi MySTR yang boleh dimuat turun di Google Play Store atau App Store. Anda perlu membuat semakan STR untuk mengetahui status permohonan, jumlah sumbangan, tarikh pembayaran, dan kaedah pembayaran sumbangan yang anda layak terima.

Untuk membuat semakan melalui laman web rasmi, anda perlu menggunakan ID Pengguna (No. MyKad) dan Kata Laluan yang telah didaftarkan. Jika anda belum mendaftar sebagai pengguna, anda perlu mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi borang pendaftaran yang disediakan. Anda juga perlu mengemaskini maklumat peribadi dan pendapatan anda jika terdapat sebarang perubahan.

Untuk membuat semakan melalui aplikasi MySTR, anda perlu memuat turun aplikasi tersebut di Google Play Store atau App Store dan log masuk dengan ID Pengguna dan Kata Laluan anda. Aplikasi MySTR membolehkan anda membuat semakan STR dengan lebih mudah dan pantas menggunakan telefon pintar atau tablet anda. Aplikasi MySTR juga menyediakan beberapa fungsi tambahan seperti notifikasi push, pemantauan status permohonan, rayuan permohonan, dan maklum balas pengguna.

Semakan STR akan menunjukkan status permohonan, jumlah sumbangan, tarikh pembayaran, dan kaedah pembayaran (sama ada melalui akaun bank atau kaunter pedalaman) yang anda layak terima. Status permohonan boleh berupa lulus, gagal, sedang diproses, atau tidak layak. Jika permohonan anda lulus, anda akan dapat melihat jumlah sumbangan yang akan dibayar kepada anda mengikut kategori penerima yang anda masuk. Jika permohonan anda gagal, anda akan dapat melihat sebab-sebab kegagalan dan kaedah pembayaran yang anda pilih. Jika permohonan anda sedang diproses, anda perlu menunggu sehingga keputusan permohonan dikeluarkan oleh LHDNM. Jika permohonan anda tidak layak, anda boleh membuat rayuan jika anda rasa anda memenuhi syarat-syarat kelayakan.

Berapakah jumlah sumbangan STR?

Jumlah sumbangan STR bergantung kepada kategori penerima, iaitu RM500 untuk isi rumah miskin tegar, RM300 untuk isi rumah miskin, RM200 untuk isi rumah berpendapatan rendah, dan RM100 untuk bujang berpendapatan rendah. Jumlah sumbangan ini adalah sama untuk setiap fasa pembayaran.

Kategori penerima ditentukan berdasarkan pendapatan isi rumah dan status pekerjaan. Berikut adalah definisi dan kriteria bagi setiap kategori penerima:

 • Isi rumah miskin tegar: Isi rumah yang mempunyai pendapatan bulanan kurang daripada RM1,000 dan tidak mempunyai pekerjaan tetap atau sumber pendapatan lain.
 • Isi rumah miskin: Isi rumah yang mempunyai pendapatan bulanan antara RM1,000 hingga RM2,000 dan bekerja sebagai pekerja bergaji atau pekerja sendiri dengan pendapatan rendah.
 • Isi rumah berpendapatan rendah: Isi rumah yang mempunyai pendapatan bulanan antara RM2,000 hingga RM4,000 dan bekerja sebagai pekerja bergaji atau pekerja sendiri dengan pendapatan sederhana.
 • Bujang berpendapatan rendah: Individu yang berstatus bujang dan mempunyai pendapatan bulanan kurang daripada RM2,000 dan bekerja sebagai pekerja bergaji atau pekerja sendiri dengan pendapatan rendah.

Jumlah sumbangan STR ditetapkan oleh kerajaan Malaysia berdasarkan kajian dan analisis yang dilakukan oleh LHDNM dan agensi-agensi lain yang terlibat. Jumlah sumbangan STR juga mengambil kira faktor-faktor seperti kos sara hidup, indeks harga pengguna, kadar inflasi, dan kadar kemiskinan di Malaysia.

Bilakah tarikh pembayaran STR?

Sumbangan Tunai Rahmah terbahagi kepada empat fasa, iaitu Fasa 1 (Januari 2023), Fasa 2 (April 2023), Fasa 3 (Jun 2023), dan Fasa 4 (Ogos 2023). Tarikh pembayaran bagi setiap fasa adalah seperti berikut:

 • Fasa 1: Bermula pada 10 Januari 2023
 • Fasa 2: Bermula pada 10 April 2023
 • Fasa 3: Bermula pada 10 Jun 2023
 • Fasa 4: Bermula pada 10 Ogos 2023

Pembayaran akan dibuat secara berperingkat mengikut kaedah pembayaran yang dipilih oleh penerima. Penerima yang memilih kaedah pembayaran melalui akaun bank akan menerima sumbangan secara terus ke dalam akaun bank mereka. Penerima yang memilih kaedah pembayaran melalui kaunter pedalaman akan menerima sumbangan melalui cek atau wang tunai di kaunter pedalaman yang ditetapkan oleh kerajaan.

Tarikh pembayaran STR ditetapkan oleh kerajaan Malaysia berdasarkan peruntukan kewangan dan logistik yang tersedia. Tarikh pembayaran STR juga mengambil kira faktor-faktor seperti jumlah penerima, proses verifikasi, dan pengurusan data. Kerajaan Malaysia berusaha untuk memastikan bahawa sumbangan dibayar kepada penerima dengan segera dan tepat.

Apakah kaedah pembayaran STR?

Kaedah pembayaran STR adalah sama ada melalui akaun bank atau kaunter pedalaman. Penerima perlu memilih kaedah pembayaran yang sesuai dengan keadaan dan kemudahan mereka.

Kaedah pembayaran melalui akaun bank adalah kaedah yang lebih mudah dan cepat. Penerima yang mempunyai akaun bank yang sah akan menerima sumbangan secara terus ke dalam akaun bank mereka. Penerima tidak perlu mengambil apa-apa tindakan selain daripada menyemak baki akaun bank mereka untuk mengesahkan penerimaan sumbangan.

Kaedah pembayaran melalui kaunter pedalaman adalah kaedah yang lebih sesuai untuk penerima yang tidak mempunyai akaun bank atau akaun bank tidak aktif. Penerima akan menerima sumbangan melalui cek atau wang tunai di kaunter pedalaman yang ditetapkan oleh kerajaan. Penerima perlu membawa kad pengenalan (MyKad) dan surat pengesahan sumbangan yang diberikan oleh LHDNM untuk menuntut sumbangan.

Penerima boleh memilih kaedah pembayaran yang dikehendaki semasa membuat permohonan STR melalui laman web rasmi atau aplikasi MySTR. Penerima juga boleh menukar kaedah pembayaran yang dipilih dengan mengemaskini maklumat pembayaran mereka melalui laman web rasmi atau aplikasi MySTR. Penerima perlu memastikan bahawa maklumat pembayaran mereka adalah tepat dan terkini untuk mengelakkan sebarang masalah atau kelewatan dalam penerimaan sumbangan.

Apa yang perlu saya lakukan jika saya tidak menerima sumbangan STR?

Jika anda tidak menerima sumbangan STR pada tarikh yang ditetapkan, anda boleh menghubungi talian bantuan LHDNM di 1-800-88-2716 atau emel ke [email protected] untuk mendapatkan bantuan. Anda perlu menyatakan nombor kad pengenalan (MyKad) anda, kategori penerima, jumlah sumbangan, dan kaedah pembayaran yang anda pilih. Anda juga perlu menyediakan sebarang bukti sokongan seperti resit bank, slip gaji, atau surat pengesahan sumbangan jika diminta.

LHDNM akan menyemak dan menyiasat perkara anda dengan secepat mungkin. LHDNM akan memberitahu anda tentang status dan hasil siasatan mereka melalui telefon, emel, atau surat. Jika terdapat sebarang kesilapan atau kecuaian dalam proses pembayaran, LHDNM akan membetulkan dan mempercepatkan pembayaran sumbangan kepada anda. Jika terdapat sebarang penipuan atau penyalahgunaan dalam proses pembayaran, LHDNM akan mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Apa yang perlu saya lakukan jika saya tidak berpuas hati dengan keputusan permohonan saya?

Jika anda tidak berpuas hati dengan keputusan permohonan anda, anda boleh membuat rayuan jika anda rasa anda memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk menerima STR. Anda perlu membuat rayuan dalam tempoh 30 hari selepas pengumuman keputusan permohonan melalui laman web rasmi atau aplikasi MySTR. Anda perlu menyatakan sebab-sebab rayuan anda dan menyertakan sebarang dokumen sokongan seperti penyata bank, slip gaji, surat pengesahan pekerjaan, atau surat pengesahan penduduk tetap jika diminta.

LHDNM akan menyemak dan menilai rayuan anda dengan teliti dan adil. LHDNM akan memberitahu anda tentang status dan hasil rayuan anda melalui telefon, emel, atau surat. Jika rayuan anda diterima, LHDNM akan mengubah status permohonan anda kepada lulus dan membayar sumbangan kepada anda mengikut fasa pembayaran yang berikutnya. Jika rayuan anda ditolak, LHDNM akan memberikan penjelasan dan alasan penolakan mereka.

Tips dan nasihat untuk mendapat manfaat maksimum daripada STR

STR adalah bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia kepada golongan B40 yang layak untuk membantu mereka menghadapi cabaran ekonomi dan sosial akibat pandemik Covid-19. STR bukanlah sumber pendapatan tetap atau jangka panjang untuk golongan B40. Oleh itu, penerima STR perlu menggunakan sumbangan ini dengan bijak dan bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan asas dan mendesak mereka.

Berikut adalah beberapa tips dan nasihat untuk mendapat manfaat maksimum daripada STR:

 • Gunakan sumbangan untuk membayar bil-bil utiliti, sewa rumah, pinjaman bank, yuran pendidikan, perubatan, atau makanan yang penting untuk kelangsungan hidup anda dan keluarga anda.
 • Jangan gunakan sumbangan untuk membeli barang-barang yang tidak perlu, mewah, atau berisiko seperti rokok, alkohol, dadah, judi, atau pelaburan palsu yang menjanjikan pulangan tinggi.
 • Simpan sebahagian daripada sumbangan untuk kecemasan atau keperluan masa depan anda dan keluarga anda. Anda boleh membuka akaun simpanan bank yang menawarkan faedah atau insentif yang menarik untuk menyimpan wang anda dengan selamat dan menggalakkan tabiat menabung.
 • Gunakan sebahagian daripada sumbangan untuk meningkatkan kemahiran atau kelayakan anda yang boleh membantu anda mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau menjana pendapatan tambahan. Anda boleh menyertai kursus-kursus latihan, seminar, bengkel, atau program-program pembangunan diri yang ditawarkan oleh agensi-agensi kerajaan, swasta, atau NGO yang berkaitan dengan bidang kegemaran atau minat anda.
 • Gunakan sebahagian daripada sumbangan untuk menyumbang kepada masyarakat atau golongan yang memerlukan. Anda boleh memberikan sumbangan kepada masjid, surau, rumah ibadat, rumah kebajikan, badan amal, atau individu-individu yang memerlukan bantuan kewangan atau bantuan lain. Anda juga boleh menyertai aktiviti-aktiviti sukarela, gotong-royong, atau kempen-kempen kesedaran yang bertujuan untuk membantu masyarakat atau golongan yang memerlukan.

Dengan menggunakan sumbangan STR dengan bijak dan bertanggungjawab, anda tidak hanya dapat memenuhi keperluan asas dan mendesak anda dan keluarga anda, tetapi juga dapat meningkatkan kualiti hidup, kemahiran, kelayakan, dan sumbangan anda kepada masyarakat dan negara.

Kesimpulan

Sumbangan Tunai Rahmah (STR) adalah bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia kepada golongan B40 yang layak di bawah kesan pandemik Covid-19. STR bertujuan untuk meringankan beban kos sara hidup dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. STR merupakan salah satu daripada inisiatif yang termasuk dalam Belanjawan 2024 yang diluluskan oleh Parlimen pada November 2023.

Dalam artikel ini, saya telah menerangkan tentang cara membuat semakan str, jumlah sumbangan yang diterima, tarikh pembayaran sumbangan, kaedah pembayaran sumbangan, dan langkah-langkah yang perlu diambil jika anda tidak menerima sumbangan atau tidak berpuas hati dengan keputusan permohonan anda. Saya juga telah memberikan beberapa tips dan nasihat untuk mendapat manfaat maksimum daripada sumbangan ini.

Saya harap artikel ini dapat memberikan maklumat yang berguna dan bermanfaat kepada anda sebagai penerima STR. Saya juga harap anda dapat menggunakan sumbangan ini dengan bijak dan bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan asas dan mendesak anda dan keluarga anda, serta meningkatkan kualiti hidup, kemahiran, kelayakan, dan sumbangan anda kepada masyarakat dan negara.