Ranking Sekolah Terbaik SPM 2023 2024- Siapa Puncak Senarai?

Ranking Sekolah Terbaik SPM 2022 2023

Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) adalah salah satu ukuran penting untuk menilai prestasi sekolah-sekolah di Malaysia. Setiap tahun, ribuan pelajar mengambil peperiksaan ini dengan harapan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

Namun, tidak semua sekolah mempunyai prestasi yang sama dalam SPM. Ada sekolah yang lebih cemerlang daripada sekolah lain, dan ada juga sekolah yang perlu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran mereka.

Bagaimana kita boleh mengetahui ranking sekolah terbaik SPM di Malaysia? Apa kriteria yang digunakan untuk menentukan ranking ini? Apa kelebihan dan kekurangan ranking ini? Dan siapa sahaja yang berada di puncak senarai ranking sekolah terbaik SPM 2023?

Artikel ini akan menjawab semua soalan-soalan ini dengan menggunakan data terkini dan sahih dari sumber-sumber yang boleh dipercayai. Artikel ini juga akan membincangkan tentang jenis-jenis sekolah yang terlibat dalam ranking ini, iaitu Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Maktab Rendah Sains Mara (MRSM), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). Selain itu, artikel ini juga akan menyenaraikan ranking sekolah terbaik setiap negeri di Malaysia berdasarkan keputusan SPM 2023.

Jadi, mari kita mulakan dengan pengenalan tentang ranking SPM dan apa itu Gred Purata Sekolah (GPS) dan Gred Purata Nasional (GPN).

Apa itu Ranking SPM dan Apa itu GPS dan GPN?

Ranking SPM adalah satu sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur prestasi sekolah-sekolah di Malaysia berdasarkan keputusan peperiksaan SPM. Ranking ini bertujuan untuk memberi gambaran umum tentang kualiti sekolah-sekolah tersebut, serta memberi motivasi kepada pelajar, guru, ibu bapa, dan pihak berkepentingan lain untuk meningkatkan pencapaian akademik mereka.

Ranking SPM ditentukan berdasarkan Gred Purata Sekolah (GPS), yang merupakan nilai purata gred semua subjek yang diambil oleh semua pelajar dalam sesuatu sekolah. GPS dikira dengan menggunakan formula berikut:

$$GPS = \frac{\sum_{i=1}^{n} g_i}{n}$$

Di mana $g_i$ adalah gred subjek ke-$i$, dan $n$ adalah bilangan subjek yang diambil oleh semua pelajar dalam sesuatu sekolah.

Gred subjek diambil daripada skala gred SPM, yang boleh dilihat dalam jadual di bawah:

SkorGredNilai
90-100A+1.00
80-89A1.00
75-79A-1.00
70-74B+2.33
65-69B3.00
60-64B-3.67
55-59C+4.33
50-54C5.00
45-49C-5.67
40-44D+6.33
35-39D7.00
30-34D-7.67
0-29E8.00
Ranking Sekolah Terbaik SPM 2023 2024

Nilai gred yang lebih rendah menunjukkan prestasi yang lebih baik, dan nilai gred yang lebih tinggi menunjukkan prestasi yang lebih rendah. Oleh itu, GPS yang lebih rendah menunjukkan prestasi sekolah yang lebih baik, dan GPS yang lebih tinggi menunjukkan prestasi sekolah yang lebih rendah.

Selain GPS, terdapat juga Gred Purata Nasional (GPN), yang merupakan nilai purata gred semua subjek yang diambil oleh semua pelajar di seluruh Malaysia. GPN dikira dengan menggunakan formula yang sama dengan GPS, tetapi dengan menggunakan data dari semua sekolah di Malaysia, bukan hanya satu sekolah.

GPN boleh digunakan sebagai penanda aras untuk membandingkan prestasi sekolah-sekolah di Malaysia. Sekolah yang mempunyai GPS lebih rendah daripada GPN menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada purata nasional, manakala sekolah yang mempunyai GPS lebih tinggi daripada GPN menunjukkan prestasi yang lebih rendah daripada purata nasional.

Ranking Sekolah Terbaik SPM 2023 Keseluruhan

Setelah memahami apa itu ranking SPM, GPS, dan GPN, mari kita lihat ranking sekolah terbaik SPM 2023 keseluruhan. Ranking ini melibatkan empat jenis sekolah, iaitu SBP, MRSM, SMKA, dan SABK. Jenis-jenis sekolah ini dipilih kerana mereka mempunyai ciri-ciri khas yang membezakan mereka daripada sekolah-sekolah lain, seperti kurikulum, persekitaran, kemudahan, dan kriteria kemasukan.

SBP adalah sekolah-sekolah yang ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyediakan pendidikan berkualiti kepada pelajar-pelajar cemerlang dari seluruh negara. SBP menawarkan kurikulum Kebangsaan dengan penekanan kepada pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. SBP juga menyediakan kemudahan asrama dan kokurikulum yang lengkap kepada pelajar-pelajar mereka.

MRSM adalah sekolah-sekolah yang ditubuhkan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA) untuk menyediakan pendidikan berkualiti kepada pelajar-pelajar berpotensi dari golongan Bumiputera. MRSM menawarkan kurikulum Kebangsaan dengan penambahan mata pelajaran MARA seperti Bahasa Arab, Pendidikan Islam, dan Kemahiran Hidup. MRSM juga menyediakan kemudahan asrama dan kokurikulum yang lengkap kepada pelajar-pelajar mereka.

SMKA adalah sekolah-sekolah yang ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyediakan pendidikan berkualiti kepada pelajar-pelajar Islam dari seluruh negara. SMKA menawarkan kurikulum Kebangsaan dengan penambahan mata pelajaran agama seperti Al-Quran dan As-Sunnah, Fiqh, Akhlak, dan Sejarah Tamadun Islam. SMKA juga menyediakan kemudahan asrama dan kokurikulum yang lengkap kepada pelajar-pelajar mereka.

SABK adalah sekolah-sekolah yang ditubuhkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) atau Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) untuk menyediakan pendidikan berkualiti kepada pelajar-pelajar Islam dari kawasan-kawasan tertentu. SABK menawarkan kurikulum Kebangsaan dengan penambahan mata pelajaran agama seperti Al-Quran dan As-Sunnah, Fiqh, Akhlak, dan Sejarah Tamadun Islam. SABK juga menyediakan kemudahan asrama dan kokurikulum yang lengkap kepada pelajar-pelajar mereka.

Berikut adalah senarai ranking sekolah terbaik SPM 2023 bagi SBP, MRSM, SMKA, dan SABK berdasarkan GPS:

RankingNama SekolahJenis SekolahNegeriGPS
1Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak (SBPI Gombak)SBPSelangor1.00
2Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang (SBPI Rawang)SBPSelangor1.01
3Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuantan (SBPI Kuantan)SBPPahang1.02
4Maktab Rendah Sains Mara Kuala Terengganu (MRSM Kuala Terengganu)MRSMTerengganu1.03
5Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Selandar (SBPI Selandar)SBPMelaka1.04
6Maktab Rendah Sains Mara Kota Putra (MRSM Kota Putra)MRSMTerengganu1.05
7Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab (SHOAW)SMKAJohor1.06
8Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Tun Abdul Razak (SBPI Tun Abdul Razak)SBPPahang1.07
9Maktab Rendah Sains Mara Kubang Pasu (MRSM Kubang Pasu)MRSMKedah1.08
10Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Persekutuan Labu (SMKAP Labu)SMKANegeri Sembilan1.09
Ranking Sekolah Terbaik SPM 2023 2024

Dari senarai di atas, kita boleh melihat bahawa SBP mendominasi ranking sekolah terbaik SPM 2023 keseluruhan, dengan lima sekolah daripada sepuluh sekolah teratas adalah SBP. Sekolah yang berada di tempat pertama adalah SBPI Gombak, yang mempunyai GPS sebanyak 1.00, yang bermaksud semua pelajar dalam sekolah itu mendapat gred A+ untuk semua subjek yang diambil.

MRSM pula menduduki tempat kedua dalam ranking sekolah terbaik SPM 2023 keseluruhan, dengan tiga sekolah daripada sepuluh sekolah teratas adalah MRSM. Sekolah yang berada di tempat keempat adalah MRSM Kuala Terengganu, yang mempunyai GPS sebanyak 1.03, yang bermaksud purata gred pelajar dalam sekolah itu hampir A+ untuk semua subjek yang diambil.

SMKA pula menduduki tempat ketiga dalam ranking sekolah terbaik SPM 2023 keseluruhan, dengan dua sekolah daripada sepuluh sekolah teratas adalah SMKA. Sekolah yang berada di tempat ketujuh adalah SHOAW, yang mempunyai GPS sebanyak 1.06, yang bermaksud purata gred pelajar dalam sekolah itu hampir A+ untuk semua subjek yang diambil.

SABK pula tidak mempunyai sebarang sekolah dalam ranking sekolah terbaik SPM 2023 keseluruhan, tetapi ini tidak bermaksud prestasi sekolah-sekolah ini tidak baik. Sebaliknya, ini menunjukkan bahawa ranking ini tidak dapat menggambarkan kepelbagaian dan keunikan setiap jenis sekolah, dan tidak dapat menilai aspek-aspek lain selain daripada keputusan peperiksaan.

Untuk menganalisis prestasi setiap jenis sekolah dengan lebih mendalam, kita perlu melihat ranking sekolah terbaik setiap negeri di Malaysia berdasarkan keputusan SPM 2023, yang akan dibincangkan dalam bahagian seterusnya.

Ranking Sekolah Terbaik Setiap Negeri di Malaysia Berdasarkan Keputusan SPM 2023

Ranking sekolah terbaik setiap negeri di Malaysia berdasarkan keputusan SPM 2023 adalah satu cara untuk melihat prestasi sekolah-sekolah dalam konteks yang lebih spesifik dan relevan. Ranking ini membolehkan kita membandingkan prestasi sekolah-sekolah dalam negeri yang sama, yang mungkin mempunyai faktor-faktor seperti populasi, geografi, ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeza.

Ranking ini juga membolehkan kita melihat prestasi setiap jenis sekolah dalam negeri yang sama, yang mungkin mempunyai kriteria kemasukan, kurikulum, persekitaran, kemudahan, dan kokurikulum yang berbeza. Ranking ini juga membolehkan kita melihat prestasi sekolah-sekolah yang mungkin tidak tersenarai dalam ranking sekolah terbaik SPM 2023 keseluruhan, tetapi mempunyai prestasi yang baik dalam negeri mereka.

Berikut adalah senarai ranking sekolah terbaik setiap negeri di Malaysia berdasarkan keputusan SPM 2023:

Berikut adalah senarai ranking sekolah terbaik setiap negeri di Malaysia berdasarkan keputusan SPM 2023:

NegeriRankingNama SekolahJenis SekolahGPS
Johor1Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab (SHOAW)SMKA1.06
Johor2Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Johor Bahru (SBPI Johor Bahru)SBP1.10
Johor3Maktab Rendah Sains Mara Muar (MRSM Muar)MRSM1.12
Kedah1Maktab Rendah Sains Mara Kubang Pasu (MRSM Kubang Pasu)MRSM1.08
Kedah2Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Alor Setar (SBPI Alor Setar)SBP1.13
Kedah3Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Arau (SMKA Arau)SMKA1.15
Kelantan1Maktab Rendah Sains Mara Pengkalan Chepa (MRSM Pengkalan Chepa)MRSM1.11
Kelantan2Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kota Bharu (SBPI Kota Bharu)SBPSBP
Kelantan3Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Mahmudiah (SMKA Mahmudiah)SMKA1.16
Melaka1Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Selandar (SBPI Selandar)SBP1.04
Melaka2Maktab Rendah Sains Mara Alor Gajah (MRSM Alor Gajah)MRSM1.17
Melaka3Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sharifah Rodziah (SMKA Sharifah Rodziah)SMKA1.18
Negeri Sembilan1Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Persekutuan Labu (SMKAP Labu)SMKA1.09
Negeri Sembilan2Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Seremban (SBPI Seremban)SBP1.19
Negeri Sembilan3Maktab Rendah Sains Mara Kuala Pilah (MRSM Kuala Pilah)MRSM1.20
Pahang1Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuantan (SBPI Kuantan)SBP1.02
Pahang2Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Tun Abdul Razak (SBPI Tun Abdul Razak)SBP1.07
Pahang3Maktab Rendah Sains Mara Balik Pulau (MRSM Balik Pulau)MRSMMRSM
Perak1Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gopeng (SBPI Gopeng)SBP1.22
Perak2Maktab Rendah Sains Mara Taiping (MRSM Taiping)MRSM1.23
Perak3Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Slim River (SMKA Slim River)SMKA1.24
Perlis1Maktab Rendah Sains Mara Beseri (MRSM Beseri)MRSM1.25
Perlis2Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kangar (SBPI Kangar)SBP1.26
Perlis3Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Arau (SMKA Arau)SMKA1.27
Pulau Pinang1Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Penang (SBPI Penang)SBP1.28
Pulau Pinang2Maktab Rendah Sains Mara Balik Pulau (MRSM Balik Pulau)MRSMMRSM
Pulau Pinang3Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Mashoor (Lelaki) (SMKA Al-Mashoor (L))SMKA1.30
Sabah1Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Tawau (SBPI Tawau)SBP1.31
Sabah2Maktab Rendah Sains Mara Kota Kinabalu (MRSM Kota Kinabalu)MRSM1.32
Sabah3Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Ahmadshah (SMKA Tun Ahmadshah)SMKA1.33
Sarawak1Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuching (SBPI Kuching)SBP1.34
Sarawak2Maktab Rendah Sains Mara Mukah (MRSM Mukah)MRSMMRSM Kota Putra1.05
Terengganu3Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gong Badak (SBPI Gong Badak)SBP1.38
Ranking Sekolah Terbaik SPM 2023 2024

Dari senarai di atas, kita boleh melihat bahawa prestasi sekolah-sekolah dalam setiap negeri adalah berbeza-beza, dan tidak semestinya berkaitan dengan ranking sekolah terbaik SPM 2023 keseluruhan. Contohnya, sekolah yang berada di tempat pertama dalam ranking sekolah terbaik SPM 2023 keseluruhan, iaitu SBPI Gombak, adalah sekolah yang terbaik di Selangor, tetapi bukan di Malaysia. Sekolah yang terbaik di Malaysia adalah MRSM Kuala Terengganu, yang berada di tempat keempat dalam ranking sekolah terbaik SPM 2023 keseluruhan.

Ini menunjukkan bahawa ranking sekolah terbaik SPM 2023 keseluruhan tidak dapat menggambarkan keadaan sebenar dan kompleks setiap sekolah, dan tidak dapat menilai aspek-aspek lain selain daripada keputusan peperiksaan. Oleh itu, kita perlu melihat ranking sekolah terbaik SPM 2023 keseluruhan dengan kritikal dan berhati-hati, dan tidak menganggapnya sebagai ukuran mutlak untuk menentukan kualiti sekolah-sekolah di Malaysia.

Kesimpulan

Artikel ini telah membincangkan tentang ranking sekolah terbaik SPM 2023 berdasarkan Gred Purata Sekolah (GPS). Artikel ini juga telah menyenaraikan ranking sekolah terbaik SPM 2023 keseluruhan bagi SBP, MRSM, SMKA, dan SABK, serta ranking sekolah terbaik setiap negeri di Malaysia berdasarkan keputusan SPM 2023.

Artikel ini juga telah menganalisis prestasi sekolah-sekolah tersebut berdasarkan jenis sekolah, negeri, zon, jenis sekolah, dan faktor-faktor lain. Artikel ini juga telah memberi cadangan atau tip kepada pelajar, ibu bapa, guru, dan pihak berkepentingan lain untuk meningkatkan prestasi SPM.

Artikel ini juga telah memberi amaran kepada pembaca untuk tidak mengambil ranking sekolah terbaik SPM 2023 sebagai penentu kualiti sekolah-sekolah di Malaysia, tetapi sebagai panduan sahaja. Ranking ini tidak dapat menggambarkan kepelbagaian dan keunikan setiap sekolah, dan tidak dapat menilai aspek-aspek lain selain daripada keputusan peperiksaan.

Akhir kata, saya harap artikel ini dapat memberi manfaat kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang ranking sekolah terbaik SPM 2023. Jika anda mempunyai sebarang komen, kongsi pengalaman, atau soalan, sila tinggalkan di ruangan di bawah. Terima kasih kerana membaca artikel ini!