Contoh Soalan PKSK – Bagaimana Bersedia untuk Kemasukan ke Sekolah Khusus

Contoh Soalan PKSK

Anda berminat untuk melanjutkan pelajaran anda ke sekolah khusus seperti Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Menengah Sains (SMS), atau Sekolah Menengah Teknik (SMT)? Jika ya, anda perlu mengambil ujian Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK) yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

PKSK adalah ujian yang bertujuan untuk menilai tahap kecerdasan, pengetahuan, dan kemahiran calon-calon yang ingin memasuki sekolah khusus. Ujian ini dijalankan secara dalam talian dan terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu:

 • Bahagian A: Kecerdasan Insaniah (EQ, SQ, SSQ)
 • Bahagian B: Kecerdasan Intelek (IQ, Pengetahuan Am, Penyelesaian Masalah)
 • Bahagian C: Artikulasi Penulisan

Dalam artikel ini, kami akan memberikan contoh soalan dan jawapan PKSK untuk setiap bahagian, serta tips menjawab yang berguna untuk anda. Kami juga akan menerangkan apa itu sekolah khusus, cara daftar PKSK, syarat kelayakan PKSK, dan tarikh pelaksanaan PKSK. Dengan itu, anda akan dapat bersedia dengan lebih baik untuk menghadapi ujian PKSK dan memperoleh keputusan yang cemerlang.

Apa itu Sekolah Khusus?

Sekolah khusus adalah sekolah yang menawarkan program pendidikan yang berbeza daripada sekolah biasa. Sekolah khusus mempunyai kurikulum, kemudahan, pengajaran, dan pentaksiran yang tersendiri. Sekolah khusus juga mempunyai kriteria kemasukan yang lebih ketat dan kompetitif.

Sekolah khusus di Malaysia terbahagi kepada empat jenis, iaitu:

 • Sekolah Berasrama Penuh (SBP): Sekolah yang menawarkan pendidikan menengah rendah dan menengah atas dengan penginapan di asrama. SBP menekankan aspek akademik, kokurikulum, sahsiah, dan rohani.
 • Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA): Sekolah yang menawarkan pendidikan menengah rendah dan menengah atas dengan penekanan kepada pengajian agama Islam. SMKA menggabungkan kurikulum nasional dengan kurikulum agama.
 • Sekolah Menengah Sains (SMS): Sekolah yang menawarkan pendidikan menengah atas dengan fokus kepada bidang sains dan teknologi. SMS menyediakan pelajar dengan kemudahan dan pengajaran yang berkualiti tinggi dalam bidang sains.
 • Sekolah Menengah Teknik (SMT): Sekolah yang menawarkan pendidikan menengah atas dengan fokus kepada bidang kejuruteraan dan vokasional. SMT menyediakan pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan yang praktikal dalam bidang teknik.

Cara Daftar PKSK

Untuk mendaftar PKSK, anda perlu mengisi borang permohonan secara dalam talian melalui portal rasmi KPM. Anda juga perlu membayar yuran pendaftaran sebanyak RM10.00 melalui kaedah pembayaran yang ditetapkan.

Anda boleh mengakses portal rasmi KPM di [sini]. Anda juga boleh merujuk kepada panduan pendaftaran PKSK di [sini].

Anda perlu memastikan bahawa anda memenuhi syarat kelayakan PKSK sebelum mendaftar.

Syarat Kelayakan PKSK

Syarat kelayakan PKSK adalah seperti berikut:

 • Calon yang ingin memasuki sekolah khusus bagi Tingkatan 1 perlu menduduki ujian PKSK pada tahun 6.
 • Calon yang ingin memasuki sekolah khusus bagi Tingkatan 4 perlu menduduki ujian PKSK pada tahun 3.
 • Calon perlu mempunyai keputusan UPSR atau PT3 yang baik dan seimbang dalam semua subjek.
 • Calon perlu mempunyai rekod kokurikulum yang cemerlang dan aktif dalam aktiviti sekolah.
 • Calon perlu mempunyai sikap dan sahsiah yang baik dan berdisiplin.
 • Calon perlu mempunyai minat dan bakat dalam bidang yang ditawarkan oleh sekolah khusus.

Tarikh Pelaksanaan PKSK

Tarikh pelaksanaan PKSK adalah seperti berikut:

 • PKSK bagi Tingkatan 1 akan dijalankan pada bulan Oktober setiap tahun.
 • PKSK bagi Tingkatan 4 akan dijalankan pada bulan Mac setiap tahun.

Anda perlu menyemak jadual ujian PKSK yang akan diumumkan oleh KPM melalui portal rasmi KPM. Anda juga perlu menyemak tempat, masa, dan kod ujian PKSK yang akan diberikan kepada anda.

Contoh Soalan dan Jawapan PKSK

Setiap bahagian ujian PKSK mengandungi 50 soalan objektif yang perlu dijawab dalam masa 30 minit. Anda perlu menjawab semua soalan dengan menggunakan komputer atau tablet yang disediakan oleh pihak penganjur. Anda tidak dibenarkan membawa sebarang alat tulis, kalkulator, buku, atau bahan rujukan lain.

Berikut adalah contoh soalan dan jawapan PKSK untuk setiap bahagian, serta tips menjawab yang berguna untuk anda.

Bahagian A: Kecerdasan Insaniah (EQ, SQ, SSQ)

Bahagian ini bertujuan untuk menilai tahap kecerdasan emosi (EQ), kecerdasan spiritual (SQ), dan kecerdasan sosial (SSQ) anda. Anda perlu menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan situasi, emosi, nilai, kepercayaan, dan hubungan anda dengan diri sendiri dan orang lain.

Contoh soalan:

 1. Apakah emosi yang anda rasakan apabila anda mendapat markah tinggi dalam peperiksaan?
  • A) Gembira
  • B) Bangga
  • C) Lega
  • D) Bersyukur
  • Jawapan: D) Bersyukur
 2. Apakah nilai yang paling penting bagi anda dalam hidup?
  • A) Keadilan
  • B) Kejujuran
  • C) Kasih sayang
  • D) Ketabahan
  • Jawapan: Tidak ada jawapan betul atau salah. Anda perlu memilih nilai yang paling sesuai dengan diri anda.
 3. Apakah tindakan yang anda akan ambil apabila anda berkonflik dengan rakan anda?
  • A) Mengelak daripada berhadapan dengan rakan anda
  • B) Menyatakan pendapat anda secara terus terang kepada rakan anda
  • C) Mencari jalan penyelesaian yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak
  • D) Meminta maaf kepada rakan anda walaupun anda tidak bersalah
  • Jawapan: C) Mencari jalan penyelesaian yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak

Tips menjawab:

 • Anda perlu menjawab soalan-soalan ini dengan jujur dan ikhlas. Jangan cuba untuk memberikan jawapan yang anda rasa dikehendaki oleh pihak penganjur. Jawapan anda akan mencerminkan personaliti, nilai, dan sikap anda.
 • Anda perlu memahami maksud dan contoh kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Anda boleh membaca artikel-artikel atau buku-buku yang berkaitan dengan topik-topik ini untuk meningkatkan pengetahuan anda.
 • Anda perlu berfikir secara positif dan konstruktif apabila menjawab soalan-soalan ini. Jangan memberikan jawapan yang negatif, pesimis, atau menyalahkan orang lain.

Bahagian B: Kecerdasan Intelek (IQ, Pengetahuan Am, Penyelesaian Masalah)

Bahagian ini bertujuan untuk menilai tahap kecerdasan intelek (IQ), pengetahuan am, dan penyelesaian masalah anda. Anda perlu menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan logik, matematik, sains, sejarah, geografi, dan isu semasa.

Contoh soalan:

 1. Apakah nombor yang patut menggantikan tanda soal dalam siri berikut?
  • 2, 4, 8, 16, ?
  • A) 24
  • B) 32
  • C) 36
  • D) 64
  • Jawapan: B) 32
 2. Apakah nama ibu kota Malaysia?
  • A) Kuala Lumpur
  • B) Putrajaya
  • C) Shah Alam
  • D) Johor Bahru
  • Jawapan: A) Kuala Lumpur
 3. Apakah langkah pertama yang anda akan ambil apabila anda tersesat di hutan?
  • A) Mencari sumber air
  • B) Mencari sumber makanan
  • C) Mencari tempat perlindungan
  • D) Mencari arah utara
  • Jawapan: D) Mencari arah utara

Tips menjawab:

 • Anda perlu menjawab soalan-soalan ini dengan cepat dan tepat. Anda perlu mengira, mengingat, dan menilai maklumat dengan betul. Anda juga perlu menggunakan akal fikiran dan pengetahuan anda untuk menyelesaikan masalah.
 • Anda perlu membaca soalan-soalan ini dengan teliti dan memahami apa yang ditanya. Jangan tergesa-gesa atau terkeliru dengan pilihan jawapan yang disediakan. Jangan menjawab secara rawak atau meneka.
 • Anda perlu meluaskan pengetahuan am anda dengan membaca buku-buku, majalah-majalah, surat khabar, atau laman web yang berkaitan dengan pelbagai bidang ilmu. Anda juga perlu mengikuti perkembangan terkini dalam negara dan dunia.

Bahagian C: Artikulasi Penulisan

Bahagian ini bertujuan untuk menilai tahap kemahiran menulis anda. Anda perlu menulis sebuah esei berdasarkan tajuk yang diberikan. Esei anda perlu mempunyai pengenalan, isi, dan kesimpulan. Esei anda juga perlu mempunyai hujah-hujah yang kukuh dan contoh-contoh yang relevan.

Contoh tajuk:

 1. Apakah kebaikan dan keburukan media sosial?
 2. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar masa kini?
 3. Apakah impian anda untuk masa depan?

Tips menjawab:

 • Anda perlu menulis esei anda dengan jelas dan mudah difahami. Anda perlu menggunakan bahasa yang betul dan baku. Anda juga perlu mematuhi tatabahasa, ejaan, dan tanda baca yang tepat.
 • Anda perlu menulis esei anda dengan kreatif dan menarik. Anda perlu menggunakan ayat-ayat yang berbeza dan bervariasi. Anda juga perlu menggunakan perkataan-perkataan yang sesuai dan berdaya ungkit.
 • Anda perlu menulis esei anda dengan logik dan sistematik. Anda perlu menyusun hujah-hujah anda mengikut kepentingan dan keterkaitan. Anda juga perlu menyokong hujah-hujah anda dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sahih.

Kesimpulan

PKSK adalah ujian yang penting untuk anda yang ingin melanjutkan pelajaran anda ke sekolah khusus. Ujian ini akan menguji tahap kecerdasan insaniah, kecerdasan intelek, dan artikulasi penulisan anda.

Untuk berjaya dalam ujian PKSK, anda perlu bersedia dengan baik sebelum menghadapinya. Anda perlu mempelajari contoh soalan dan jawapan PKSK yang kami berikan dalam artikel ini. Anda juga perlu mengamalkan tips menjawab yang kami kongsikan dengan anda.

Kami berharap artikel ini dapat membantu anda untuk bersedia dengan lebih baik untuk menghadapi ujian PKSK. Kami juga berharap anda dapat memperoleh keputusan yang cemerlang dan memasuki sekolah khusus yang anda idamkan.

Semoga berjaya!